Czynnik chłodniczy - R-407A

Czystość: 

99,98 Wag.-%

Oznaczenie: 

R-407A

Skład: 

R-32 (Difluormethan):

20 Wag.-%

R-125 (Pentafluorethan):

40 Wag.-%

R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethan):

40 Wag.-%

Pozostałości: 

Związki organiczne:

0,5 Wag.-%

Wilgoć:

25 Wag.-ppm

Wysokowrzące pozostałości:

50 Wag.-ppm

Niekondensujące gazy:

1,5 Obj.-%

Forma dostawy: 

  • Butle stalowe
Objętość Zawartość Ciśnienie
12.30l 10.00kg 10.90bar
61.00l 54.00kg 10.90bar