Czynnik chłodniczy - HFO/H-FKW

Czynnik chłodniczy Hydrofluoroolefin (HFO) w mieszaninie z częściowo fluorowanymi węglowodorami (H-FKW) jest jednym z najnowszych osiągnięć techniki czynników chłodniczych na rynku. Mieszaniny czynnika chłodniczego HFO / HF są czynnikami nie niszczącymi warstwy ozonowej i odznaczają się niskim potencjałem ocieplania (wartość do 100 jednostek GWP).