Czynnik chłodniczy - Węglowodory

Węglowodory, np. Propan (R-290), jako czynniki chłodnicze mają szerokie zastosowanie. Charakteryzują się one bardzo niskimi współczynnikami ocieplenia do 100 jednostek GWP. Węglowodorowe czynniki chłodnicze są zazwyczaj łatwopalne (grupa bezpieczeństwa zgodnie z normą DIN EN 378: A3).