Czynnik chłodniczy - R-600a

Czystość: 

99,5 Wag.-%

Oznaczenie: 

R-600a Izobutan

Pozostałości: 

Związki organiczne:

0,5 .-%

Wilgoć:

25 Wag.-ppm

Wysokowrzące pozostałości:

50 Wag.-ppm

Niekondensujące gazy:

1,5 Vol.-%

Forma dostawy: 

  • W cylindrach niskociśnieniowych
Objętość Zawartość Ciśnienie
12.30l 6.00kg 3.00bar
27.20l 13.00kg 3.00bar